QUY TRÌNH LÀM VIỆC VÀ THANH TOÁN

THÔNG TIN CẦN THIẾT

  • Chọn tên miền (nếu chưa có).
  • Chọn giao diện web, phông màu chủ đạo.
  • Thông tin: Họ tên, số điện thoại, Email…
bds-dubai-mui-ten

THANH TOÁN

  • Quý khách chuyển khoản 50% HĐ theo STK bên phải.
  • Chúng tôi xác nhận thanh toán thành công.
bds-dubai-mui-ten

LÊN DEMO

  • Lên Demo gửi khách hàng xem (Sau khi đồng  ý chuyển khoản 50% HD còn lại).
  • Thời gian dựng Demo: 24h – 48h.
bds-dubai-mui-ten

BÀN GIAO & HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

  • Từ bản Demo lên Website và bàn giao.
  • Hướng dẫn sử dụng – Hỗ trợ xuyên suốt trong quá trình sử dụng.